Kanaalreiniging

Een ventilatiesysteem is natuurlijk meer dan enkel de dakventilator of ventilatie unit. Ook aan de ventilatiekanalen dient de nodige aandacht te worden besteed.

Een vervuiling van de kanalen van een halve tot één millimeter heeft reeds een rendementsverlies van 40 tot 50% tot gevolg. Daarom wordt aanbevolen ook de ventilatiekanalen te reinigen en dit best om de vier jaar.

Om te kunnen beantwoorden aan de toenemende vraag hebben wij ervoor gekozen te investeren in professionele machines.

Vóór de kanaalreiniging wordt eerst een camera inspectie uitgevoerd om de graad van vervuiling in te schatten alsook om eventuele obstructies in de kanalen te detecteren.

De kanaalreiniging zelf voeren wij uit met een professionele borstelmachine in combinatie met een negatieve drukmachine.

Tijdens dit traject worden tevens de ventielen nagekeken op hun goede werking en worden indien nodig opnieuw ingeregeld.

Achteraf heeft u terug een schoon systeem dat opnieuw efficiënt en energiezuinig werkt. Een offerte wordt uitgewerkt na een afspraak ter plaatse gezien elk systeem anders is. Tevens dienen wij eerst na te gaan of de gebruikte kanalen effectief mechanisch kunnen gereinigd worden.

Eenmaal een grondige reiniging is gebeurd kan u bij ons ook terecht voor periodiek onderhoud.