Inregeling

Het goed inregelen van het ventilatiesysteem moet ervoor zorgen dat, zonder overlast voor de gebruikers, vervuilde lucht afgevoerd en schone lucht toegevoerd wordt.

Elk ventilatiesysteem dat geïnstalleerd is, moet ingeregeld worden. In de praktijk blijkt dit echter vaak niet te gebeuren. Met alle gevolgen van dien: te veel lucht zorgt voor extra geluidsoverlast en energiegebruik, te weinig lucht zorgt weer voor een structureel slechte luchtkwaliteit.

Het inregelen van een ventilatiesysteem moet door een erkend installatiebedrijf worden uitgevoerd.

Dakventilatie
regelt alle inblaas- en afzuigventielen in op de benodigde en berekende hoeveelheld lucht per ruimte.

De besparing op het elektriciteitsverbruik door inregelen wordt gerealiseerd doordat minder onnodig drukverlies in het systeem ontstaat waardoor de ventilator effici├źnter draait.

Gemiddeld is dit een besparing van ca. 5% op het elektriciteitsverbruik van het ventilatiesysteem.
Voor een standaard woning met gebalanceerde ventilatie komt dit neer op ca. 50 kWh per jaar.

De beste verbetering die inregelen oplevert, is de verbetering van het binnenmilieu in het gebouw. De luchtkwaliteit kan door inregelen met meer dan 50% verbeteren. Tevens kan de geluidsoverlast in de woon- of werkruimtes met ca. 5-10 dB(A) gereduceerd worden.